Om stallyckan

Tillgänglig gårdsmiljö på dina villkor.

Naturnära upplevelser

Stallyckan är en gård med aktiviteter för dig som vill ha ut mer av livet. Du hittar oss i Marks kommun, ca 1 timmes resväg från Göteborg och knappa 30 min från Borås. Här kan du bland annat rida, pyssla med hästarna, mata djuren, träffa en terapihund eller komma ut i skogen för en stunds avkoppling.  

Skogarna häromkring är rika på både svamp och bär. Har du tur kanske du träffar på Skogens Konung, då det finns gott om både älg och rådjur.

djur- och naturunderstödda aktiviteter

Gården är tillgänglighetsanpassad och erbjuder skräddarsydda aktiviteter, enskilt eller i små grupper, för alla med djur och naturintresse, oavsett funktionsförmåga och tidigare erfarenhet av djur. På gården finns också en personlyft så att du som har en fysisk funktionsnedsättning kan få hjälp upp på hästryggen. 

Idag används gården främst för vår dagliga verksamhet, för skolelever med lång skolfrånvaro och för de individer som bokar enskild aktivitetstid hos oss. Vi jobbar med djur- och naturunderstödda aktiviteter och med miljöterapeutisk inriktning. Våra djurkollegor bidrar med motivation och väcker ett intresse hos gårdens deltagare.  

Stallyckans gård- och ryttarförening

Vår gårdsförening arrangerar dagläger och skapar andra projekt som syftar till att tillgängliggöra djur och natur för alla människor oavsett funktionsförmåga.

Handgjort

Stallyckan har beviljats ekonomiskt stöd av Markchecken av Leader Sjuhärad. Stödet resulterade i det nya projektet Handgjort från Stallyckan. Deltagarna i den dagliga verksamheten hjälps tillsammans åt att driva projektet som kommer bestå av tillverkning av olika produkter. På vår Facebooksida ”Handgjort från Stallyckan” kan du följa arbetsgruppens arbete.

Produkter som vi startar upp med är fågelholkar, fladdermusholkar, nyckelringar, armband och sökbrädor för hundträning. Har du någon annan idé som vi kan hjälpa dig med, kontakta oss gärna!

När du köper något från Handgjort stödjer du deltagarna i den dagliga verksamheten och deras initiativ. Eventuell vinst kommer deltagarna få bestämma över själva, ut över att köpa in nytt material vill deltagarna kunna åka på studiebesök, köpa in litteratur och liknande.

Stallyckan på Leva och Fungera

Stallyckan har blivit beviljade stöd av Leader Sjuhärad i syfte att skapa en ny konsulttjänst i form av föreläsningar. I och med detta hoppas vi nå ut mer med vårt koncept och göra det tillgängligt för fler att inspireras av. Samtidigt önskar vi marknadsföra vår egen existerande verksamhet och öka folks kännedom om oss.

Genom att närvara med monter på Leva och Fungera-mässan i Göteborg 2019 hoppas vi på att få möjlighet att sprida den kunskap vi byggt upp så att fler kan ta del av den. Vi tror på vår verksamhet. Vi vet att vi gör nytta. Nu vill vi att andra ska få se det också.

Tack till alla som besökte vår monter på Leva och Fungera i Göteborg den 26-28 mars. Vi hoppas på att kunna medverka även år 2021.

schysst stall


Vi har gått utbildningen för schysst stall och arbetar aktivt för att förebyggande sexuella trakasserier och övergrepp. Vi verkar för en god och trygg arbetsmiljö.