Anhörig

Är du anhörig till någon av våra deltagare/elever?

Din roll som anhörig

På Stallyckan erbjuder vi en rad olika aktiviteter för både barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga. Vi arbetar med stor frivillighet och fokuserar på varje individs egna styrkor och förmågor samtidigt som vi tränar på det som personen behöver utveckla. Alla våra verksamheter är målinriktade. Vad målet kan vara bestämmer vi framför allt med individen själv.

För att kunna arbeta målinriktat kring varje individ som vistas på gården samverkar vi gärna med dig som är anhörig. Vi ber då om samtycke från personen som deltar i våra verksamheter och efter att ha fått det godkänt håller vi kontakten med dig som anhörig om så önskas.

Vi förstår att du som är anhörig har en viktig roll i våra deltagares liv och att deltagarna ofta vill visa upp vad de gjort hos oss. Vi bjuder därför alltid in dig som är anhörig till bland annat vår årliga sommarfest, vårt årliga julmys och till eventuella andra öppna aktiviteter som kan vara av intresse för dig. Du är förstås också alltid välkommen att boka in ett besök för att se hur din närstående har det hos oss.

Samverkan

Daglig verksamhet

På Stallyckan har vi tillstånd från IVO att bedriva daglig verksamhet och har 6 platser för detta. Vi har ett avtal med Borås stad och tar emot personer som tillhör personkrets 1 i LSS. Om du har en anhörig som bor i Borås kommun och som du tror skulle vilja jobba i vår dagliga verksamhet så kontaktar ni dennes LSS-handläggare. Handläggaren stämmer då av med oss huruvida vi har plats och förmedlar kontakt.

Om du har en anhörig som bor i någon annan närliggande kommun och som önskar jobba i vår dagliga verksamhet så kontaktar ni även då personens LSS-handläggare. Vid mån av plats finns det möjlighet att skapa individuella lösningar även för personer som inte bor i Borås, och kommunerna har möjlighet att göra en offentlig upphandling om de bedömer att de inte har någon liknande verksamhet att erbjuda själva.

Samverkan med skola

På Stallyckan tar vi emot elever med lång, problematisk skolfrånvaro. Vi samarbetar med skolan både i Marks kommun så väl som andra kommuner och skapar en tillvaro dit eleven får träna på att komma regelbundet. Vad eleven gör hos oss styrs helt av elevens egna behov.

De flesta som kommer till oss behöver träna på att komma in i sociala sammanhang igen och att lita på vuxna människor. Vi tar god tid på oss att lära känna individen för att skapa en relation att ha som grund i vårt arbete. Om eleven är redo för det kan vi väva in skolarbete i aktiviteterna på gården. Vi utför också kartläggningar av elevens förmågor, i det fall uppdragsgivaren önskar detta.

Om du har ett barn/ungdom som du tror skulle må bra av att få vara hos oss som del av sin skolgång kontaktar du skolans rektor som i sin tur kontaktar oss. Om eleven har kontakt med elevhälsan kan ni även gå via dem.

Enskilda aktiviteter

På Stallyckan ordnar vi även enskild aktivitetstid för den som önskar. Då bokar man in en timme, eller flera, antingen regelbundet eller då tid finns. Under den stunden gör vi det som besökaren önskar. Många vill prova på att rida, men många vill också få vara delaktiga i gårdsarbetet, mata och sköta om djuren och komma ut i naturen en stund. Vissa som bokar enskild aktivitetstid hos oss vill lära sig rida men trivs inte på de traditionella ridskolorna, medan andra behöver ha lugnet som Stallyckan har att erbjuda.

Tiderna bokas ofta in på eftermiddagar och kvällar. Då är deltagaren oftast ensam på gården tillsammans med en personal. Du som anhörig får förstås vara med om du önskar, alternativt ta en kopp kaffe i vår lokal under tiden. För den som vill komma in i ett mer socialt sammanhang finns det ibland möjlighet att boka aktivitetstid dagtid då andra verksamheter är igång, förutsatt att detta är vad deltagaren själv uppskattar.

Kontakta oss via mail info@stallyckan.se eller telefon 070-511 91 61

Stallyckans gård och ryttarförening

Föreningen som håller till på gården arrangerar ibland läger och annan verksamhet som kan vara av intresse för dig och din anhörig. Du kan läsa mer om föreningen här 

Läs gärna mer om Stallyckan under våra övriga flikar på hemsidan. Där kan du läsa mer om vårt arbetssätt. Du får förstås gärna kontakta oss om du har några frågor.