Partner i samverkan

Stallyckans samverkanspartners.

Margaretha Håkansson

Vi samarbetar med Margareta Håkanson, OHI certifierad leg sjukgymnast, Med lic, specialist i sjukgymnastik med inriktning mot psykiatri och psykosomatik.

Så här beskriver Margareta sitt arbete:

”Jag har använt hästunderstödda insatser i patientbehandlingar till och från sedan 1994, då jag systematiskt började ta patienter till stallmiljön och samarbetade med en ridinstruktör vid ridskolan som jag själv red på.

De patientgrupper som jag mest mött finns inom området psykisk ohälsa och långvariga smärttillstånd, jag har arbetat med barn och unga, unga vuxna och vuxna. De senaste åren har jag haft stresshanteringsgrupper i stallmiljö och även gruppbehandling för personer med trauma i sin historia. Nu är jag själv pensionär sedan några år och inser att vi äldre kan tillgodogöra oss hästunderstödda insatser på många goda grunder, inte minst som balansträning/fallprevention och vid lätt till måttlig höftartros.

Jag är idag en av tre kursledare vid Hästsportens Folkhögskola på Strömsholm och utbildar professionella inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola i hur man använder hästar i sin professionella yrkesutövning. Jag är också aktiv i forsknings- och utvecklingsprojekt om hästunderstödda insatser. Min lic-uppsats handlade om hur man kan använda hästar i sjukgymnastik.

Jag är glad att vara knuten till Stallyckan i Mark och ser med glädje hur min häst Baltazar har fått en fantastisk arbetsplats där han varje dag möter fantastiska människor. Jag står till tjänst med konsultationer inom det fysioterapeutiska/sjukgymnastiska området.”