Föreläsningar

skräddarsydda föreläsningar efter dina önskemål.

Maskrosbarn och änglahund

Stallyckan erbjuder föreläsningar och kan bokas för konferenser, som gästföreläsare på yrkesutbildningar, som inspirationsföreläsare etc. Både Jeanette Kobilsek och Helena Eriksson är rutinerade och vana föreläsare som väcker känslor och intresse hos åhöraren.  

Helena med hundar
dandelion, patch, crack
female tailor-bird, wild, bird

Skräddarsydda föreläsningar

Vi skräddarsyr våra föreläsningar efter kundens önskemål och föreläser vanligtvis om vårt arbete på gården, om hästföretagande, om djur- och naturunderstödda insatser och om djurs inverkan på oss människor. Både Helena och Jeanette har anlitats för föreläsningar på olika kurser hos SLU.

Helena arbetar aktivt som lärare och föreläsare på Svenska Terapihundskolan och har utöver det föreläst på bland annat International Working Dog Conference.

Jeanette anlitas ofta för att berätta om Stallyckan och hur hon gått till väga för att starta och driva gården. Hon har exempelvis föreläst på BYS, biologiska yrkeshögskolan.

Personliga erfarenheter

Både Jeanette och Helena har erfarenheter av att vara både anhöriga så väl som arbetande professionell. Detta ger våra föreläsningar en extra dimension, och om så önskas kan föreläsningarna varva teori och fakta med personliga berättelser för att inspirera åhöraren ytterligare. 
Helena med hundar

Om Jeanette och Helena som föreläsare

Jeanette Kobilsek driver gården Stallyckan och är utbildad inom social omsorg, arbetsledning samt utbildad barnskötare och stödpedagog. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom kommunal vård och omsorg, personlig assistans och familjehemsvård där hon och maken Joakim tagit emot människor utsatta för hedersrelaterat våld samt människor med psykisk ohälsa, missbruksproblematik och olika funktionsnedsättningar i sitt hem.

Jeanette och har också varit engagerad i tillgänglighetsfrågor inom besöksnäringen, både lokalt, nationellt och internationellt genom olika projekt och som styrelseledamot i Access Sweden.

Helena Eriksson är socionom och arbetar som verksamhetschef på Stallyckan, men är också utbildad och arbetande terapihundförare och hundpsykolog. Med många olika ben i marken står hon stadigt och brinner för att arbeta med andra människor, att öka förståelsen för olikheter och att tillsammans med sina hundar göra djur och natur tillgängligt för alla. Hon önskar också skapa en ömsesidig relation mellan djur och människor där båda sidor har utbyte av mötet. Helena har skrivit boken Sociala tjänstehundar – Omsorg utan ord tillsammans med Sara Karlberg. Tillsammans driver de också podden Hälsans Hundar, en podd om sociala tjänstehundar.  

En uppväxt kantad av vuxna med missbruksproblematik och psykisk sjukdom gör att Helena har erfarenheter både som anhörig och professionell och kan addera ett extra lager i sina föreläsningar om så önskas.  

Exempel på föreläsningar

Teori, metod och resultat på Stallyckan
En föreläsning om hur vi på Stallyckan arbetar, hur vi använder teorier som språngbräda i vårt dagliga arbete samt hur vi utvärderar och kvalitetssäkrar vårt arbete. 


Samverkan mellan privat och offentlig sektor
En föreläsning om vårt arbete och hur vi samverkar med skola, kommuner och andra privata företag. En föreläsning som är populär på bland annat landsbygdsmässor och visar hur vi kan utveckla landsbygden och samtidigt göra ett bra jobb inom omsorgen.


”Jag har ingen funktionsnedsättning, jag har en funktionsuppsättning!”
En föreläsning om vår långa erfarenhet av arbete med barn och vuxna med olika funktionsvariationer, hur vi arbetar, med- och motgångar som dykt upp och hur vi ser på detta. En inspirerande föreläsning som är populär både som inspiration för omsorgsanställda, anhöriga så väl som studenter som sedan skall ut i arbetslivet.


Med hästen och hunden som kollega
En föreläsning inriktad på användandet av djurassisterade interventioner och hur vi på Stallyckan tänker och arbetar kring det.  Vi berättar om vad vi har för krav på djuren, hur vi arbetat fram ett styrdokument för arbetet med djuren, hur vi arbetar kring risker, hygien, djurskydd/djurrätt samt hur vi säkerställer kvaliteten och deltagarens säkerhet i vårt arbete.


Grön omsorg: Stallyckan – från idé till verksamhet.
Funderar du på att starta företag eller omsorgsverksamhet på lantgård, så kallad Grön Omsorg? Då är detta föreläsningen för dig! En föreläsning om hur Stallyckan blev till, resan från dröm och idé till färdig verksamhet och arbetet däremellan.


Maskrosbarn och änglahund
En personlig föreläsning som både berör och inspirerar. Helena berättar om att växa upp med en missbrukande och psykiskt sjuk förälder, om att vara osynlig för samhället och om att ta sin tillflykt till djuren. Hon pratar om hur vägen upp kan se ut, om självskador och självförakt, om skyddsfaktorer och om det mörkaste mörker som kan bli ljust igen. Helena är vuxen nu men det finns oändligt många barn i samma utsatta läge. Kanske kan just Du göra ett barn synligt igen?