Föreningen

Stallyckans gård- och ryttarförening.

En ideell förening

Stallyckans Gård- och Ryttarförening är en liten ideell förening som syftar till att tillgängliggöra djur och natur för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar.

Aktiviteterna som genomförs har tydliga mål, exempelvis att stärka självkänsla, öka initiativförmåga, träna på sociala förmågor
, träna på fysiska förmågor och skapa en upplevelse. 

Tillgänglighet

Föreningen grundades 2015 på initiativ av anhöriga till unga som vistades på Stallyckan för enskild aktivitetstid och ridning. Idag jobbar föreningen främst genom att söka fondmedel och projektpengar för att genomföra projekt riktade mot sin målgrupp eller få tillgång till hjälpmedel som gör att djuren och naturen blir tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga.  

Läger & aktiviteter

Föreningen har bland annat fått medel för en sele och en specialanpassad vagn där kuskbocken förvandlas till rullstolsplats. Sommaren 2019 genomfördes även två läger som kunde vara helt gratis ut mot lägerdeltagarna, tack vare just fondmedel. Det är viktigt att familjers ekonomiska kapacitet inte ska påverka huruvida en person kan delta i Stallyckans Gård- och Ryttarförenings aktiviteter. Därför är även avgiften för medlemskap mycket låg.

Läs mer om föreningens stadgar (nytt fönster).

Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen, tveka inte att kontakta styrelsen!

Ordförande: Fredrik Ridaeus  fredrikridaeus@gmail.com

Kassör: Anna-Maria Einarsson 

Sekreterare: Anna-Lena Ammilon

Ledamot: Anne-louise Karlsson

Suppleant: Sarah Lundgren 

Revisor: Jan-Åke Sjökvist

Revisor, suppleant: vakant

Valberedning: Lina Lindberg, Tony Einaarsson, Sofia Ridaeus

Adjungerade: Jeanette Kobilsek och Helena Eriksson

Föreningens post- och besöksadress:
Högshult Stallyckan, 511 74 Skephult

För kontakt: maila forening@stallyckan.se så vidarebefordras ditt mail till styrelsen

Hur blir jag medlem?

Medlemsavgift per år: 50 kr/person.

Medlemsavgiften betalas in till Stallyckans Gård o Ryttarförening på BG 5058-6890 eller Swish 123 244 11 52. Ange din mailadress som meddelande.

Skicka sedan ett mail med namn, adress och telefonnummer till info@stallyckan.se.
Som medlem i föreningen erbjuds du hästaktiviteter till subventionerat pris på Stallyckan.

Få en lyckad start med Stallyckanmodellen!

I vårt utbildningspaket ”Stallyckanmodellen” får du kunskap om hur du startar upp din verksamhet med naturnära aktiviteter. Här får du ett komplett paket där du lär du dig att från viktig juridik till praktiska tips om vad som är viktigt att tänka på vid uppstart av en grön verksamhet.

Grilla med grisar

Projektet Grilla med Grisar syftar till att tillgängliggöra djur och natur för alla människor. Projektet skapar förutsättningar för utomhusvistelse för alla personer, oavsett funktionsuppsättning i en tillåtande miljö.
piglet, sleep, pig