UPPdragsgivare

information till dig som uppdragsgivare.

Vårt utbud

Vi har flera olika verksamheter i vårt utbud. Primärt vänder vi oss till människor i alla åldrar med fokus på att individens funktionsförmåga inte ska innebära ett hinder i vistelsen hos oss. Alla är välkomna till oss oavsett funktionsförmåga, identitet, sexuell läggning, bakgrund och etnicitet.  

I takt med att efterfrågan har växt erbjuder vi också föreläsningar och konsultationer vid uppstart av liknande verksamheter eller då vår expertis på annat sätt kan komma vår målgrupp till gagn.

Vår verksamhet består av:

DSC_0837

Värdegrund

På Stallyckan arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi ser varje individs möjligheter och förmåga. Här får man utvecklas i sin egen takt med fokus på välmående.

Vad vi har att erbjuda

Stallyckans gård är tillgänglighetsanpassad och vi erbjuder skräddarsydda aktiviteter, enskilt eller i små grupper, för alla med djur och naturintresse oavsett funktionsförmåga.