Covid-19

Stallyckans åtgärder kring Covid-19.

Åtgärder rörande COVID-19

Med anledning av COVID-19 har Stallyckan vidtagit en rad åtgärder i syfte att bidra till minskad smittspridning.

Daglig verksamhet har på Borås Stads uppdrag öppnat upp igen och pågår som vanligt, men med lite fler rutiner och till viss del ändrade scheman för deltagarna.

Övriga aktiviteter på Stallyckan fortlöper som vanligt men även de med viss anpassning för att minimera smittorisken. Ingen får vistas på gården som uppvisar symtom eller känner sig hängig.

Kring eventuella events som arrangeras av Stallyckan eller den förening som har aktiviteter hos oss tas individuella beslut kring varje aktivitets genomförande. De aktiviteter som genomförs gör detta efter fördjupad riskanalys som även meddelas aktivitetens deltagare.

Vi har öppet för besök, men dessa planeras in när övriga deltagare ej är på plats. Besök bokas som vanligt via mail eller telefon.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER SOM TAGITS ÄR BLAND ANNAT:

  • Händer tvättas oftare än vanligt
  • Handsprit finns på fler ställen än vanligt
  • Vi påminner om att hålla avstånd, tar inte i hand och kramas inte
  • Bildstöd och lättläst text om viruset finns på plats
  • Lokalen städas ännu oftare, flera gånger om dagen
  • Ytor, handtag m.m. desinficeras regelbundet under den tid då någon vistas på gården
  • Vi vistas extra mycket utomhus
  • Riskanalyser kring aktiviteter genomförs avseende smittorisker och smittspridning
  • Ett särskilt dokument med rutiner för att minimera smittorisken av covid-19 har tagits fram.