Få en lyckad start med stallyckanmodellen!

I vårt utbildningspaket ”Stallyckanmodellen” får du kunskap om hur du startar upp din verksamhet med naturnära aktiviteter. Här får du ett komplett paket där du lär du dig att från viktig juridik till praktiska tips om vad som är viktigt att tänka på vid uppstart av en grön verksamhet.